W Szkunerze we Władysławowie mówili o tworzeniu sieci transportu morskiego. Nowa przyszłość dla portu Władysławowo? | ZDJĘCIA

Port we Władysławowie może zyskać nowe funkcje, bo rybacy stanowią tu mniejszość. Turystyka? Transport morski? A może port serwisowy dla farm wiatrowych na morzu?

R E K L A M A

O tym debatowano podczas konferencji podsumowującej projekt „INCONE60”. Spotkanie odbyło się w Szkunerze we Władysławowie i to w międzynarodowym gronie, bo w projekt zaangażowane zostały porty w Polsce, Belgii, Danii, Holandii, Niemczech, na Litwie.

– Musimy znaleźć nowe funkcje dla portu we Władysławowie, który w coraz mniejszym stopniu jest portem rybackim – mówi Tomasz Herrmann, wicestarosta pucki. – Chcemy, aby stał się portem serwisowym dla budowy farm wiatrowych na morzu, a także będziemy rozwijać jego funkcje turystyczne. Transport morski to kolejny pomysł na rozwój portu

Jak mówią naukowcy i specjaliści z branży morskiej, małe porty nawiązujące współpracę mają duży wpływ na gospodarkę. Tu głównie chodzi o koszty transportu – morski jest tańszy i bardziej wydajny niż transport drogowy.

Aby sprawdzić to w praktyce, odbył się rejs testowy na trasie Vordingborg (Dania) – Władysławowo – Kłajpeda (Litwa) w dniach 10-12 maja 2022 r.  Anita Hagedorn, statek duńskiego armatora Baltic Shipping Company A/S (prawie 75 m długości, 10,5 m szerokości) zacumował w porcie we Władysławowie, by tak pokazać możliwości obsługi tak dużych jednostek.

Witold Wawrzonkoski, prezes Szkuner Sp. z o.o. w pozytywnym świetle widzi plany rozwojowe portu Władysławowo i możliwości współpracy.

WITOLD WAWRZONKOSKI:

Żegluga mogłaby się odbywać pomiędzy małymi portami. Wzdłuż całego wybrzeża bałtyckiego znajduje się mnóstwo mniejszych portów, które są dzisiaj mało wykorzystywane. Jeżeli rozwiniemy żeglugę przybrzeżną, odbyłoby się to z dużą korzyścią dla gospodarki.

Szkuner – Władysławowo, port: konferencja (05.2022) | ZDJĘCIA

Foto. Dziennik Pucki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *