Puck: masz zużyte baterie? Zanieś je do Urzędu Miasta w Pucku

Ekologiczna edukacja w Pucku. Jeśli masz zużyte baterie, nie wyrzucaj ich do kubła na śmieci. Legalnie i ekologicznie pozbędziesz się ich w Urzędzie Miasta Pucka, MOKSiR Puck i podstawówce.

Baterie są uznawane za odpady niebezpieczne, dlatego trzeba się z nimi obchodzić w szczególny sposób.

– Wyrzucenie ich tak po prostu do kosza jest błędem – informują urzędnicy z Pucka. – Dlaczego? Baterie zawierają metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, cynk, rtęć i nikiel. Są one szkodliwe zarówno dla człowieka, jak i środowiska naturalnego.

Jeśli wyrzucamy baterie do kosza na śmieci, musimy liczyć się z tym, że przedostanie się tych substancji do środowiska, może wywołać silne zakłócenia w procesie samooczyszczania wód i gleby. Efektem może być nawet skażenie wód gruntowych!

Co w Pucku zrobić z zużytymi bateriami? Trzeba zadbać o to, żeby nie lądowały w jakimkolwiek domowym pojemniku na odpady.

Należy je odseparować od pozostałych śmieci, np. odkładać do osobnego pudełka, a następnie wyrzucić w punktach, które przyjmują zużyte baterie.

W mieście Puck specjalne pojemniki na zużyte baterie zlokalizowane są: w Urzędzie Miasta Puck (hol głównego wejścia do budynku), w Szkole Podstawowej w Pucku (budynek „A” i „B”) oraz w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku.

Czy baterie podlegają recyklingowi? Jak najbardziej, jednak mogą się tym zajmować tylko wyspecjalizowane firmy.

– Jeśli zużyte baterie wyrzucimy tam, gdzie powinny trafić, jest szansa na to, że zostaną przetworzone, a surowce – ponownie wykorzystane – informują puccy urzędnicy. – W procesie recyklingu baterię najpierw dzieli się na frakcje, a potem każdy z metali jest wytapiany w wielkich piecach lub rozpuszczany w specjalnych roztworach chemicznych. Finalnie metale zostają odzyskane i mogą zostać ponownie wykorzystane w przemyśle.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *