Powiatowy Urząd Pracy w Pucku da dotacje dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców. Jak je zdobyć?

Do końca stycznia 2021 można starać się o dotacje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pucku. Jednorazowo PUP Puck może dać do 5 tysięcy złotych. Komu i jak?

R E K L A M A

PUP Puck do końca miesiąca prowadzi nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro i małego przedsiębiorcy. Nie wszyscy biznesmeni w powiecie puckim będą mogli z tej formy skorzystać, bo dotacja ograniczona jest do określonych branż.

Przede wszystkim trzeba spełnić warunek prowadzenia przeważającej działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 (i nie zawiesili jej). Dodatkowo musi się ona mieścić w przedziale określonym przez przepisy. To działalność oznaczona według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 tymi kodami:

47.71.Z ; 47.72.Z,47.81.Z;47.82.Z;47.89.Z;49.39.Z; 56.10.A; 56.10.B; 56.21.Z; 56.29.Z; 56.30.Z; 59.11.Z; 59.12.Z; 59.13.Z; 59.14.Z; 59.20.Z; 74.20.Z; 77.21.Z; 79.90.A; 82.30.Z; 85.51.Z; 85.52.Z; 85.53.Z; 85.59.A; 85.59.B; 86.10.Z1; 86.90.A; 86.90.D; 90.01.Z; 90.02.Z; 90.04.Z; 91.02.Z; 93.11.Z; 93.13.Z; 93.19.Z; 93.21.Z; 93.29.A; 93.29.B; 93.29.Z; 96.01.Z; 96.04.Z.

Firmy  także w październiku albo listopadzie 2020 r. musiały uzyskać przychód z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w tych samych miesiącach rok wcześniej.

Na przedsiębiorców czeka bezzwrotna dotacja w wysokości 5 tysięcy złotych od PUP Puck, ale jest warunek: mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca musi wykonywać działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

Gdzie składać wnioski? Do Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku ale nie osobiście.

– Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w formie elektronicznej wyłącznie poprzez platformę praca.gov.pl  do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy lub  małego przedsiębiorcy – informują w Starostwie Powiatowym w Pucku. – Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

fot. Karolina Michalak | Google Maps

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *