Wielkie święto straży pożarnej w Pucku. KP PSP w Pucku otrzymała piękny sztandar, a strażacy – awanse i wyróżnienia. Nadanie sztandaru straży w Pucku

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pucku i jej pracownicy mają powody do radości. W piątek, 29 września 2023 r. odbył się uroczysty apel z okazji nadania jej sztandaru. To wydarzenie było także okazją do wręczenia wyróżnień i awansów puckim strażakom.

Uroczysty apel z okazji nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku odbył się na Starym Rynku w Pucku. Został poprzedzony wyjątkową mszą świętą w kościele parafialnym św. Ap. Piotra i Pawła w Pucku, podczas której uczestnicy uroczystości modlili się w intencji strażaków i ich rodzin.

W piątek, 29 września 2023 r. Stary Rynek w Pucku wypełnił się strażakami i ich wozami: nie tylko z Pucka, lecz i ich zaproszonymi, zaprzyjaźnionymi kolegami i koleżankami po fachu. W uroczystości udział wzięli: kompania reprezentacyjna KW PSP w Gdańsku pod dowództwem mł. bryg. Grzegorza Falkowskiego, pododdział towarzyszący funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku pod dowództwem mł. kpt. Szczepana Zielińskiego, reprezentacje sztandarowe jednostek OSP z terenu powiatu puckiego, a także wyjątkowi goście. Wśród nich wypatrzeć można było: nadbrygadiera Piotra Sochę – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku, Marcina Horałę – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, starostę puckiego Jarosława Białka, burmistrzów i wójtów gmin powiatu puckiego, przedstawicieli szeregów policji i leśnictwa, a także kapłanów.

Podczas strażackiej uroczystości na Starym Rynku w Pucku podniesiona została flaga państwowa i odegrano hymn RP. W skład pocztu flagowego weszli: dowódca pocztu – kpt. Miłosz Smysło, flagowy – ogn. Piotr Pierzchalski oraz asystujący – st. ogn. Mariusz Kowalczyk. Dowódcą uroczystości był st. kpt. Maciej Humanowski, a prowadzącym – kpt. Krzysztof Minga.

Komendant KP PSP w Pucku st. bryg. Bartłomiej Mollin przywitał zebranych na Starym Rynku w Pucku gości, a następnie odczytano akt ufundowania sztandaru. Po nim nastąpiło wbicie ozdobnych gwoździ w drzewiec sztandaru oraz dokonane zostały wpisy do księgi pamiątkowej.

Jak wygląda sztandar KP PSP w Pucku?

– Sztandar Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku składa się z płata, głowicy i drzewca. Na stronie głównej płata znajduje się równoramienny krzyż koloru białego pośrodku którego jest umieszczone godło państwowe. Umieszczony jest również napis „BÓG HONOR OJCZYZNA” – mówił kpt. Krzysztof Minga, oficer prasowy KP PSP w Pucku. – Na stronie odwrotnej w środku płata znajduje się wizerunek św. Floriana. Wokół wizerunku umieszczony jest napis „KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PUCKU. Na tej stronie płata sztandaru umieszczone są również: herb powiatu puckiego oraz logo Państwowej Straży Pożarnej, w dolnych rogach sztandaru umieszczone są daty: „1973” data powołania zawodowej straży pożarnej w Pucku i „2023” data nadania sztandaru.

Kto wbił pamiątkowe gwoździe w drzewiec sztandaru KP PSP w Pucku?

Na drzewcu sztandaru znajduje się 31 pamiątkowych gwoździ. O ich wbicie poproszeni zostali goście honorowi oraz osoby, które w sposób szczególny przyczyniły się do ufundowania sztandaru:

 • nadbryg. Piotr Socha – Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
 • Jarosław Białk – starosta pucki, przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru,
 • Tadeusz Puszkarczuk – wójt gminy Puck,
 • Roman Kużel – burmistrz Władysławowa,
 • W imieniu wójta gminy Kosakowo – zastępca wójta Marcin Kopitzki,
 • Adam Śliwicki – wójt gminy krokowa
 • w imieniu burmistrz Pucka – sekretarz miasta Puck Agnieszka Siebert,
 • w imieniu burmistrza Helu – jego zastępca Jarosław Pałkowski,
 • w imieniu burmistrza Jastarni – jego zastępca Jacek Świdziński,
 • w imieniu wszystkich druhów OSP powiatu puckiego druh Dariusz Groenwald – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,
 • st.bryg. Bartłomiej Mollin – Komendant Powiatowy PSP w Pucku,
 • Jacek Szulc – Nadleśniczy Nadleśnictwa Wejherowo,
 • Sebastian Wejer – Nadleśniczy Nadleśnictwa Choczewo,
 • Mariusz Klebba – Firma DGM Budowa,
 • Sławomir Szczepański,
 • Leon Czerwiński – Firma Murkam,
 • Marek Falkowski – Pucka Gospodarka Komunalna,
 • Igor Frozyna – Firma Eurostyl,
 • Paweł Śliwa – Firma Celstan,
 • w imieniu Emerytów Zawodowej Straży Pożarnej w Pucku – bryg. w st. spocz. Jan Muża,
 • w imieniu Funkcjonariuszy i Pracowników Komendy Powiatowej PSP w Pucku st. ogn. Danuta Muza.

Kto ufundował sztandar KP PSP w Pucku?

Na czele komitetu fundacji sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku stanął starosta pucki Jarosław Białk, a w jego skład weszli:

 • Hanna Pruchniewska – burmistrz Pucka,
 • Mirosław Wądołowski – burmistrz Helu,
 • Roman Kużel – burmistrz Władysławowa,
 • Tyberiusz Narkowicz – burmistrz Jastarni,
 • Marcin Majek – wójt gminy Kosakowo,
 • Tadeusz Puszkarczuk – wójt gminy Puck,
 • Adam Śliwicki – wójt gminy Krokowa,
 • dh Dariusz Groenwald – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,
 • st .bryg. Bartłomiej Mollin – Komendant Powiatowy PSP w Pucku.

Wręczenie sztandaru KP PSP w Pucku

Nie zapomniano o poświęceniu sztandaru i odczytaniu aktu jego nadania. Wtedy nadeszła ta najważniejsza chwila, czyli wręczenie sztandaru.

Najpierw przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru Jarosław Białk przekazał nowy, piękny sztandar nadbrygadierowi Piotrowi Socha – Pomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej.
– W imieniu społecznego komitetu fundacji sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku przekazuję ufundowany sztandar w celu dokonania aktu wręczenia – powiedział Jarosław Białk.

Komendant Wojewódzki PSP przyjął pucki sztandar i przekazał go komendantowi KP PSP w Pucku mówiąc:
W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczam Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku sztandar ufundowany przez społeczeństwo i środowisko pożarnicze.

Komendant puckiej straży pożarnej z dumą i godnością przyjął nowy sztandar. Już po chwili poczet sztandarowy (w skład którego weszli: dowódca pocztu mł. kpt. Maciej Wesserling, sztandarowy sekc. Mateusz Gaffke oraz asystujący str. Wojciech Stachowicz) zaprezentował piękny sztandar wszystkim zebranym na puckim rynku.

Na koniec odczytano postanowienia, akty i rozkazy związane z awansami, a także głos zabrali obecni na uroczystości honorowi goście. Były dobre życzenia, gratulacje i podarunki.

Awanse i wyróżnienia w KP PSP w Pucku 2023

Fot. Dziennik Pucki

Przyznane odznaczenia wręczali: nadbryg. Piotr Socha (Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku), Marcin Horała (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej) oraz st. bryg. Bartłomiej Mollin (komendant KP PSP w Pucku).

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę:

 • st. ogn. Marka Walkusza,
 • st. ogn. Mirosława Rosta,
 • st. ogn. Michała Kohnke,
 • st. ogn. Krzysztofa Żaczka.

Srebrną Odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej:

 • kpt. Wojciecha Żytkę,
 • asp. Michała Lessnaua,
 • st. ogn. Jana Strucka,
 • st. ogn. Waldemara Ciskowskiego,
 • st. ogn. Łukasza Maciejewskiego.

Brązową Odznaką Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej:

 • st.ogn. Krzyszofa Licaua,
 • st.ogn. Zbigniewa Labuhna,
 • st.ogn. Mirosława Rosta,
 • st.ogn. Pawła Mudlaffa,
 • st. ogn. Michała Kohnke.

Minister Zdrowia odznaczył Odznaką Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu:

 • st. kpt. Macieja Humanowskiego,
 • st. bryg. Bartłomieja Mollina.
Uroczystość nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku na Starym Rynku w Pucku

Fotogaleria z uroczystości nadania sztandaru KP PSP w Pucku:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *