Puccy dzielnicowi razem z pracownikami MOPS w Pucku, sprawdzili miejsca mieszkalne i niemieszkalne, gdzie mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Pucku sprawdzili (w środę, 28 lutego 2024 r.) ulice Pucka, zwracając szczególną uwagę na parki, skwery oraz ogródki działkowe. Zaglądali do pustostanów, piwnic i w rejon dworca, czy znajdują się tam osoby w kryzysie bezdomności.

– W zainteresowaniu mundurowych były też klatki schodowe, strychy oraz miejsca wskazane przez współtowarzyszących pracowników MOPS w Pucku. Dzielnicowi z pracownikiem socjalnym i gminnym koordynatorem badania liczby osób bezdomnych, monitorowali sytuację osób w kryzysie bezdomności, starszych i nietrzeźwych, oferując przy tym pomoc każdemu, kto jej potrzebuje – mówi asp. sztab. Joanna Samula-Gregorczyk, oficer prasowy KPP w Pucku. – Odnajdując takie osoby proponowali pomoc w dotarciu do ośrodków zapewniających bezpieczne schronienie, bezpłatny nocleg, ciepły posiłek oraz pomoc medyczną. Starali się przekonać osoby w kryzysie bezdomności, przebywające w miejscach niemieszkalnych, do przyjęcia wsparcia, które obejmuje schronienie, pomoc finansową, żywnościową, rzeczową, higieniczną oraz aktywizację społeczną i zawodową.

Puccy policjanci zwracają się z apelem, aby nikt nie był obojętny na potrzeby drugiego człowieka.

– Wszystkich mieszkańców prosimy o czujność i zainteresowanie osobami, które z uwagi na swój wiek, stan zdrowia, bezdomność lub nietrzeźwość mogą być narażone na niekorzystne dla nich warunki, w tym działanie niskich temperatur – mówi asp. sztab. Joanna Samula-Gregorczyk, oficer prasowy KPP w Pucku. – Ta pomoc nic nie kosztuje, a może ocalić czyjeś życie. Starajmy się okazać życzliwość i wyciągnąć pomocną dłoń w kierunku tych, którzy tej pomocy potrzebują. Nie przechodźmy obok takich osób obojętnie.

Wszelkie informacje należy kierować:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *