II sesja VII kadencji Rady Powiatu Puckiego

Druga sesja Rady Powiatu Puckiego odbyła się w poniedziałek, 20 maja 2024 r. Obecni byli wszyscy radni, którzy najpierw wysłuchali sprawozdania starosty puckiego z działalności samorządu, a później przystąpili do głosowań nad uchwałami tworzącymi Komisje:

  • ds. Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji (Oskar Struk – przewodniczący, Anna Padée – wiceprzewodnicząca, oraz członkowie: Szymon Dettlaff, Łukasz Dettlaff, Tomasz Herrmann, Aleksander Struck, Rafał Kownatke.
  • ds. Gospodarki, Strategii, Infrastruktury i Budżetu (Michał Rohda – przewodniczący, Zygmunt Wiśniewski – wiceprzewodniczący, oraz członkowie: Tomasz Herrmann, Adam Zażembłowski, Tadeusz Puszkarczuk, Piotr Okoń, Zdzisław Pruchniewski),
  • Skarg, Wniosków i Petycji (Kazimierz Czernicki – przewodniczący, Łukasz Dettlaff – wiceprzewodniczący oraz członkowie: Oskar Struk i Aleksander Struck).
  • ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli (Dorota Goyke – przewodnicząca, Dorota Jeka – wiceprzewodnicząca, oraz członkowie: Alina Merchel, Jarosław Białk, Adam Śliwiński, Zdzisław Pruchniewski, Anna Wojtunik, Zygmunt Orzeł,
  • Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy staroście puckim (Adam Śliwiński i Łukasz Dettlaff).

Radni wybrali spośród swojego grona także przedstawicieli do reprezentowania powiatu puckiego w następujących organizacjach i stowarzyszeniach:

  • Związek Powiatów Polskich – przedstawiciel: Jarosław Białk,
  • Stowarzyszenie Turystyczne “Kaszuby Północne” LOT – przedstawicielki: Dorota Goyke i Alina Merchel.


Fot. Magdalena Gębka-Scuffins

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *