Dzielnicowi z Komisariatu Policji we Władysławowie spotkali się z uczniami ósmej klasy SP nr 1 we Władysławowie

Dzielnicowi z Komisariatu Policji we Władysławowie spotkali się z nastolatkami we Władysławowie na początku grudnia 2023 r., kiedy to opowiedzieli im o szeroko rozumianej profilaktyce, zasadach bezpieczeństwa, zasadach i normach panujących w społeczeństwie, przywołując przy tym Ustawę o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

– Dzielnicowa wspominała o zasadach panujących w domu, szkole oraz w relacjach rówieśniczych,  jak należy zachowywać się by nie popełniać czynów karalnych. Młodzież dowiedziała się, jak zachować bezpieczeństwo w sieci, należycie użytkować portale społecznościowe oraz komunikować się z rówieśnikami by nie ponosić prawnych konsekwencji za np. grożenie, znieważenie – mówi asp. szt. Joanna Samula-Gregorczyk, oficer prasowy KPP w Pucku. – Do przygotowanej pogadanki policjantka przedstawiła prezentację multimedialną, której treści zainteresowały słuchaczy. Młodzież chętnie wsłuchiwała się w prezentowane treści poruszające temat przemocy rówieśniczej, nękania czy kryzysu emocjonalnego. Treścią prezentacji policjanci skłonili uczniów do refleksji, inni rozpoczęli dyskusję.

Uczniowie dowiedzieli się także, jakie konsekwencje przewidziane są z Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich za popełnianie czynów niezgodnych z prawem. Wspólnie przytaczali przykłady czynów zabronionych poznając przy tym kategorie przestępstw, wykroczeń i zachowań, które mogą świadczyć o demoralizacji nieletniego.

Natomiast uczniowie zainteresowani służbą w policji dowiedzieli się m.in. o zasadach przyjęcia w policyjne szeregi.

– Dzielnicowy chętnie odpowiadał na pytania uczniów, którzy już myślą by zostać policjantem – dodaje oficer prasowy KPP w Pucku. – Kilkoro uczniów okazało chęć kontynuowania nauki w szkole mundurowej by następnie przejść proces rekrutacji na pomorskiego funkcjonariusza policji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *