Dyżury aptek w powiecie puckim 2024: zmiana w przepisach i nowe dyżury

Apteki dyżurne w Pucku i powiecie puckim

Dyżury w powiecie puckim pełni apteka „DOZ Apteka. DOZ. Nad Zatoką Pucką” z siedzibą w Pucku przy ul. 10 Lutego 52 (telefon 501 865 136):

  • od poniedziałku do soboty w godzinach od 20:00 do 22:00,
  • w niedziele i dni wolne od pracy w godzinach od 14:00 do 18:00 oraz od 19:00 do 21:00.

– Przypominamy, że w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia każdy pacjent otrzyma pomoc lekarską w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Szpitalu Puckim Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku, przy ul. 1 Maja 13 A – informuje Starostwo Powiatowe w Pucku.

Dyżury aptek – zmiany w przepisach

Zmiany organizacji dyżurów aptecznych wynikają z nowelizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. 2022 poz. 2301 ze zm.). Zmiana została wprowadzona ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1938).

– Dotychczas Starostwo Powiatowe w Pucku było ustawowo zobowiązane do ustalania rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów, natomiast po zmianie przepisów odpowiada za wskazanie apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów w porze nocnej lub dyżurów w dni wolne od pracy – informuje nas specjalista Martyna Żocholla ze Starostwa Powiatowego w Pucku. W miejsce przymusowych dyżurów całodobowych wprowadzono odpłatne dyżury dobrowolne.

Art. 2 pkt 73 i 74 ustawy definiuje pojęcie dyżuru w dzień wolny od pracy oraz dyżuru w porze nocnej następująco:
„73) dyżurem w dzień wolny od pracy – jest dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną w dniach,
o których mowa w art. 1 lub art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920), bez przerwy przez kolejne 4 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 10.00 a 18.00;
74) dyżurem w porze nocnej – jest dyżur pełniony przez aptekę ogólnodostępną bez przerwy przez kolejne 2 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 19.00 a 23.00”.

– Tylko dyżury pełnione według nowej definicji podlegają finansowaniu z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia – wyjaśniają w puckim Starostwie. – Po przeanalizowaniu informacji dotyczących godzin pracy aptek w powiecie puckim oraz danych dotyczących udzielanych przez Szpital Pucki Sp. z o.o. świadczeń w zakresie NiŚOZ wyznaczono aptekę „DOZ Apteka. DOZ. Nad Zatoką Pucką” z siedzibą w Pucku przy ul. 10 Lutego 52 do pełnienia dyżurów od poniedziałku do soboty w godzinach od 20:00 do 22:00, oraz w niedziele i dni wolne od pracy w godzinach od 14:00 do 18:00 oraz od 19:00 do 21:00.

Apteki w powiecie puckim i godziny otwarcia

GODZINY PRACY APTEK NA TERENIE POWIATU PUCKIEGO W ROKU 2024

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *