20. Uroczystość Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka J. Piłsudskiego w Rewie

20. Uroczystość Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka J. Piłsudskiego w Rewie odbyła się w niedzielę, 16 czerwca 2024 r. i rozpoczęła się od złożenia meldunku inspektorowi Marynarki Wojennej wiceadmirałowi Jarosławowi Ziemiańskiemu przez dowódcę kompanii reprezentacyjnej oraz przywitaniem i przemówieniem wójt gminy Kosakowo Euniki Niemc.

Ogólnopolska Aleja Zasłużonych Ludzi Morza im. Marszałka J. Piłsudskiego w Rewie 2024

W 20. uroczystości tytuł „Zasłużony Człowiek Morza” otrzymali:

Admirał Floty Ryszard Łukasik,
Kapitan ż. w. Gustaw Karol Kański,
• Stanisław Ludwig.

Na zakończenie, według dwudziestoletniej tradycji, złożone zostały wiązanki kwiatów pod Krzyżem Morskim – na cześć i pamięć wszystkim tym, którzy dla polskiego morza żyli, którzy na nim pracowali i którzy życie w jego toni utracili. Złożyli je:

 • wójt gminy Kosakowo Eunika Niemc;
 • delegacja Marynarki Wojennej na czele z wiceadmirałem Jarosławem Ziemiańskim – inspektorem MW, kontradmirałem Tomaszem Szubrychtem – rektorem komendantem AMW, komandorem Przemysławem Czernuszyc – szefem sztabu 3 FO oraz komandorem Wojciechem Krysiakiem – komendantem Portu Wojennego Gdynia;
 • delegacja reprezentująca Stowarzyszenie Oficerów MW RP na czele z wiceadmirałem Maciejem Węglewskim, delegacja 43. Bazy Lotnictwa Morskiego;
 • w imieniu posła na Sejm RP Rafała Siemaszko – dyrektor biura poselskiego Adam Labuhn;
 • przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Sławomir Konarski;
 • w imieniu sołtysów gminy Kosakowo kwiaty złożył sołtys Dębogórza Józef Melzer;
 • w imieniu starosty Jarosława Białka, członek Zarządu Powiatu Anna Padée,
 • w imieniu Powiatu Puckiego Anna Wojtunik radna powiatu, przewodnicząca Koła PO, RO Gminy Kosakowo, członek Zarządu PO regionu pomorskiego;
 • komendant Komisariatu Policji w Kosakowie komisarz Jarosław Wojtowicz,
 • delegacja UM w Gdyni na czele z rektorem kpt. ż. w. prof. Adamem Weintritem,
 • delegacja Związku Żołnierzy WP Zarząd Wojewódzki wiceprezes por. dr Marek Sikorski, major Stefan Budaszewski, starszy chorąży sztabowy Leszek Kurzawa;
 • delegacja Związku Piłsudczyków RP na czele z prezesem Związku Krajowego gen. St. Śliwą;
 • delegacja Bractwa ORP Warszawa;
 • dyrektor Kosakowskiego Centrum Kultury Tomasz Świercz;
 • w imieniu Spółki Kosakowo Sport dyrektor Mariusz Kłos,
 • ZKP o. Dębogórze/ Kosakowo reprezentowały Aleksandra Pająk oraz Danuta Tocke;
 • Regionalny Chór „ Morzanie” na czele z Ewą Browarczyk oraz Marianem Miotk;
 • dyrektorzy szkół podstawowych gminy Kosakowo, Dorota Nikelska SP. w Pogórzu, Monika Pawlicka SP. w Kosakowie oraz dyrektor GOPS Małgorzata Borek;
 • prezes Zarządu Gas Storage Poland Beata Wittmann oraz
 • Katarzyna Ceglarek, kierownik Działu Rozwoju Portu.

Uroczystość zakończyła się ORMW Hymnem do Bałtyku, Pieśnią Reprezentacyjną WP oraz My Pierwsza Brygada „Legiony”, po czym nastąpiło złożenie meldunku oraz wyprowadzenie Wojskowej Asysty Honorowej.

Opisy sylwetek Zasłużonych Ludzi Morza 2024

Kapitan Żeglugi Wielkiej Gustaw Karol Kański

Kapitan Żeglugi Wielkiej Gustaw Karol Kański ur. się 19.11.1882 roku we wsi Szybenna (pow. Starokonstantynów, woj. wołyńskie). Po uzyskaniu średniego wykształcenia w 1902r. wstąpił na Wydział Nawigacyjny Szkoły Morskiej w Odessie, po ukończeniu której rozpoczął służbę w Rosyjskiej Flocie Ochotniczej pełniąc rolę kapitana. Gdy wybucha I wojna Światowa został powołany do czynnej służby pozostając we Flocie Ochotniczej. W marcu 1918 roku udał się do Paryża do powstającej polskiej „Błękitnej Armii” generała J. Hallera. Jako ochotnik w stopniu porucznika 21.04. 1918 r. został przyjęty do armii polskiej. Mianowano Go oficerem transportowym i polecono organizowanie składów Białego Krzyża. Do Polski Kański wrócił w 1919 r. gdzie pracował nad organizacją pierwszej morskiej uczelni i Polskiej Marynarki Handlowej. W 1920 r. został mianowany inspektorem Szkoły Morskiej w Tczewie, wykładając tam równocześnie locję, praktykę morską i dokumenty okrętowe. Rok później przeniesiony został do rezerwy Marynarki Wojennej w stopniu komandora porucznika. W 1922 r wraz A. Garnuszewskim i por. A. Ledóchowskim wydał cztery podstawowe podręczniki oraz swoją pracę „Opisowy kurs Locji”. Praca Gustawa Kańskiego w Szkole Morskiej została wysoko oceniona przez władze, o czym świadczą przyznane mu w tym okresie liczne odznaczenia min.: Złoty Krzyż Zasługi, Norweski Krzyż Orderu św. Olafa, Francuski Medal „De la Grande Guerre”, łotewski „Order Trzech Gwiazd” i szwedzki Krzyż Orderu Wazy. W 1930 r przenosi się z Tczewa do Gdyni, po 3 latach otrzymał nominację na stanowisko kapitana portu gdyńskiego. Do wybuchu wojny G. Kański ściśle współpracował z Marynarką Wojenną. Po wysiedleniu z Wybrzeża, w 1939 r. udał się do Częstochowy, gdzie aż do wyzwolenia tego miasta w roku 1945 pracował w Robotniczej Spółdzielni „Jedność” jako kierownik Działu Gospodarczego. W czasie okupacji uczestniczył w ruchu oporu, był żołnierzem Armii Krajowej. U schyłku wojny, 10.02.1945 roku, został przyjęty do pracy w Ministerstwie Przemysłu i Handlu w Departamencie Morskim, następnie otrzymał nominację na stanowisko inspektora portów w Głównym Urzędzie Morskim, po czym 15.03.1948r. ponownie objął stanowisko inspektora żeglugi i wybrzeża w Gdańskim Urzędzie Morskim, którą to funkcję piastował już do śmierci – Gustaw Kański zmarł 15 września 1949 r. w Gdyni. W uznaniu jego zasług w 26.10.1962 r. jeden z wodowanych statków Polskich Linii Oceanicznych otrzymał imię „Kapitan Kański”, a 1988 r. Szkole Podstawowej w Chłapowie nadano imię kpt.ż.w Gustawa Kańskiego.

Stanisław Ludwig

Admirał Floty Ryszard Łukasik


Fot. M. Krauze / Gmina Kosakowo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *