Koreańczycy u strażaków z OSP Karlikowo. Sprezentowali im czek na 15 tysięcy euro. Budują grunt przed budową elektrowni atomowej na Pomorzu | ZDJĘCIA

Przedstawiciele Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) – firmy z branży energetyki atomowej – odwiedzili gminę Krokowa. Rozmawiali z wójtem Adamem Śliwickim, a OSP Karlikowo otrzymało czek na 15 tysiecy europ.

R E K L A M A

Koreańczycy tą częścią powiatu puckiego nie zainteresowali się przez przypadek. W listopadzie 2021 Korea publicznie ogłosiła swój zamiar uczestniczenia w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej, podkreślając gotowość koncernu KHNP do dostarczenia nowoczesnych i bezpiecznych rozwiązań w tym zakresie, w tym należącego do generacji III+ reaktora APR1400.

Korea Hydro & Nuclear Power chce przedstawić ofertę polskiemu rządowi w pierwszym kwartale 2022 roku. Wcześniej biznesmeni z Azji prowadzą szeroko zakrojone działania na rzecz społeczności zamieszkujących obszary wokół prowadzonych przez KHNP inwestycji. To stąd ich wizyta w gminie Krokowa oraz sąsiedniej gminie Choczewo.

W gminie Krokowa przedstawiciele KHNP – Minhwan Chang, dyrektor oddziału KHNP w Pradze oraz Hoyub Baek – senior manager z oddziału KHNP w Pradze, spotkali się z wójtem gminy Krokowa Adamem Śliwickim.

– Przy okazji wizyty KHNP przekazało darowiznę na rozwój infrastruktury kulturalnej oraz poprawę oferty kulturalnej i rekreacyjnej gminy. Z przekazanych środków gmina planuje doposażyć Ochotniczą Straż Pożarną w Karlikowie i lokalną świetlicę znajdującą się w Ośrodku Kultury – informuje Marcin Steinborn.

Elektrownia atomowa w gminie Krokowa? Jakie są szanse?

KHNP jest jednym z liderów spośród dostawców technologii jądrowej ubiegających się o udział w polskim projekcie budowy elektrowni jądrowych. Południowokoreański koncern aktywnie inwestuje w tworzenie wartości społecznych i stabilnych miejsc pracy na rzecz lokalnych społeczności, przyczyniając się do rozwoju regionalnego we wszystkich lokalizacjach, gdzie jest obecny.

Wraz z postępem prac budowlanych, KHNP tworzy nowe miejsca pracy poprzez ścisłą współpracę z lokalnym i firmami.

KHNP deklaruje, że działa zgodnie z zasadą ESG, konsolidującą trzy ważne dla życia społecznego obszary – środowisko, społeczeństwo i zarządzanie. KHNP rozwija kulturę korporacyjną i etykę zarządzania, które umożliwiają budowanie zaangażowanych zespołów eksperckich.

– Wierzymy, że wartości etyczne, wzajemny szacunek i zaufanie wpływają na lepsze partnerstwo. Dbamy o kwestie związane z ekologią, a stabilne i nieprzerwane dostawy energii pomagają nam budować zaufanie publiczne. Zależy nam na pogłębianiu partnerstwa pomiędzy Koreą a Polską, nie tylko na szczeblu rządowym. Angażujemy się w rozwijanie relacji z polskimi firmami, które są zainteresowane udziałem w pracach przy budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, a poznawanie potrzeb lokalnych społeczności to naturalny kolejny krok. Tylko w ten sposób możemy zbudować silne partnerstwo pomiędzy naszymi krajami, a dzięki temu – dostarczyć najlepsze rozwiązanie dla polskiego programu energetyki jądrowej, wspierając Polskę w osiągnięciu redukcji emisji dwutlenku węgla i tworząc stabilną bazę dostaw dla krajowej sieci energii elektrycznej

powiedział Minhwan Chang, Dyrektor oddziału KHNP w Pradze.

Kim jest Korea Hydro & Nuclear Power, która pojawiła się w gminie Krokowa?

KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power) jest państwową firmą z blisko 50-letnim doświadczeniem w budowie i eksploatacji elektrowni jądrowych. Jako globalny lider, KHNP współpracuje przy projektach i jest niezawodnym dostawcą reaktorów jądrowych.

Zaangażowanie spółki obejmuje budowę 34 bloków elektrowni jądrowych w Korei Południowej i zagranicą. Jej najnowszej generacji reaktory APR1400 oferują najbardziej zaawansowane elementy bezpieczeństwa biernego i ochrony.

Zdobycie zaufania lokalnych mieszkańców w pobliżu elektrowni jądrowych, a także ogółu społeczeństwa jest istotnym czynnikiem sprawnego funkcjonowania elektrowni jądrowych. Dlatego koreańska spółka podejmuje również zróżnicowane inicjatywy społeczne, takie jak dialog i konsultacje z mieszkańcami terenów graniczących z elektrowniami jądrowymi.

Goście z Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. – KHNP u strażaków z OSP KSRG Karlikowo – ZDJĘCIA

Foto. Zbyszek Heft


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *