Starzyński Dwór. Zniszczyli pomnik radzieckiego żołnierza