Pogórze, kradzież w sklepie. Poszukiwani rzez policję z Kosakowa