Pobór krwi w Kosakowie – Kosakowski Klub HDK (13.10.2023)