Pierwoszyno. Przy kościele znaleźli szczątki niemieckich żołnierzy